Ασκήσεις Δημοτικού

Εδώ θα βρείτε φυλλάδια με ασκήσεις και κατευθυντήριες οδηγίες στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά όλων των τάξεων. Τα φυλλάδια εργασίας θα ανεβαίνουν σταδιακά για την κάλυψη ολόκληρης της ύλης των μαθημάτων.

Α’ Δημοτικού

Γ’ Δημοτικού

Ε’ Δημοτικού

Β’ Δημοτικού

Δ’ Δημοτικού

ΣΤ’ Δημοτικού