Μαθησιακές Δυσκολίες

Ειδικά διαμορφωμένα φυλλάδια ανάλογα με τη Μαθησιακή Δυσκολία του μαθητή.

Δυσαναγνωσία

Η δυσαναγνωσία είναι η δυσκολία στην ανάγνωση, η οποία συνήθως είναι αργή και διακεκομμένη. Παρακάτω μπορείτε να περιηγηθείτε σε μία συλλογή φυλλαδίων ειδική για μαθητές με δυσαναγνωσία.

Δυσγραφία

Η δυσγραφία είναι η δυσκολία που εμφανίζει ο μαθητής στον έλεγχο των κινήσεων κατά τη διάρκεια της γραφής γραμμάτων και αριθμών.

Δυσορθογραφία

Η δυσορθογραφία είναι οι δυσκολίες που εμφανίζει ο μαθητής στην μάθηση της ορθογραφίας και όλων των κανόνων από τους οποίους αποτελείται.

Δυσαριθμησία

H δυσαριθμησία είναι η δυσκολία στην απόκτηση αριθμητικών δεξιοτήτων.