Δυσαριθμησία

Η δυσαριθμησία είναι η δυσκολία στην απόκτηση αριθμητικών δεξιοτήτων.