Δυσαναγνωσία

Η δυσαναγνωσία είναι η δυσκολία στην ανάγνωση, η οποία συνήθως είναι αργή και διακεκομμένη.