Δυσορθογραφία

Η δυσορθογραφία είναι οι δυσκολίες που εμφανίζει ο μαθητής στην μάθηση της ορθογραφίας και όλων των κανόνων από τους οποίους αποτελείται