Δυσγραφία

Η δυσγραφία είναι η δυσκολία που εμφανίζει ο μαθητής στον έλεγχο των κινήσεων κατά τη διάρκεια της γραφής γραμμάτων και αριθμών.